$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Biokaasulaskuri!

Uudistunut Biokaasulaskuri löytyy Luonnonvarakeskuksen Maatalousinfopalvelusta:
maatalousinfo.luke.fi/fi/laskurit/biogas

Biokaasulaskuri palvelee maatilamittakaavan biokaasuntuotantoa, jossa vuosittainen syötemäärä ei ylitä 15 000 t. Biokaasulaskurin avulla voidaan arvioida eri syötteistä saatavissa olevaa metaanimäärää, vertailla eri energiantuotanto- ja -hyödyntämismuotojen kannattavuutta sekä arvioida alustavasti mahdollisen biokaasulaitosinvestoinnin suuruutta. Laskuri on vapaasti käytettävissä netissä. Laskurin päivitys on tehty Handiheat-projektin aikana ja sen on rahoittanut European Regional Development Fund (ERDF), Northern Periphery and Arctic Programme 2014–2020, sekä Työ- ja elinkeinoministeriö ja Luonnonvarakeskus.

Biokaasulaskurin antamat tulokset perustuvat käyttäjän syöttämiin lähtöarvoihin sekä tehtyihin valintoihin. Laskuri opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta yhdeksän vaiheen läpi. Laskennassa käytetään ennalta asetettuja tausta-arvoja, kuten raaka-aineiden ominaisuuksia, eri prosessien energiankulutuksia ja hintatietoja. Esiasetettuja arvoja on kuitenkin mahdollista muuttaa tai säätää. Lopputuloksena käyttäjä saa tietoa mm. esimerkkilaitoksen biokaasun tuotosta, mädätteen ravinnepitoisuudesta ja taloudellisesta kannattavuudesta. Biokaasulaskurin tavoitteena on tarjota lisää tietoa pienten ja keskisuurten biokaasulaitosten tarjoamista mahdollisuuksista hajautetun energiantuotannon ja ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta.

Luonnonvarakeskuksen oma biokaasulaitos Maaningan tutkimusmaatilalla.
Luonnonvarakeskuksen oma biokaasulaitos Maaningan tutkimusmaatilalla.