$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Talousjohtamista parannetaan suomalaisessa maataloudessa

Tuottajista yritysjohtajia! Maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubi on luotu edistämään maatilayritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Visiona on, että suomalainen maatalous vuonna 2030 rakentuu huippuosaamiselle, älymaatalouden ratkaisuille ja datavarantojen tehokkaalle hyödyntämiselle.

”AgriHubi kokoaa yhteen alan tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen. Tutkimustieto ja siihen pohjautuvat ratkaisut on saatava tuoreina ja käyttökelpoisina maatilayritysten uudistumisen tueksi. Maatilayritykset ovat verkoston toiminnan keskiössä ja maatilayrittäjät ovat aktiivisesti mukana uusien toimintatapojen kehittämisessä”, koordinaattori Sari Forsman-Hugg painottaa.

Koulutuksen ja opetuksen vahva osallisuus verkostossa luonnonvara-alan oppilaitoksien ammatillisista yksiköistä korkeakouluihin ja yliopistoihin mahdollistaa maatilayrittäjien osaamisen jatkuvan kehittämisen. AgriHubi tulee tarjoamaan vuorovaikutusfoorumin, jossa maatilayritysten on mahdollista vaikuttaa ja osallistua alan koulutuksen uudistamiseen, tutkimuksen suuntaamiseen ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. Ne voivat myös osallistua pilottihankkeisiin.

Toimijat haastetaan epämukavuusalueelle

”AgriHubin voima ja vaikuttavuus syntyy yhteisestä tekemisestä. Todellinen muutos ja sen myötä vaikuttavuus syntyy vakiintuneiden toimintamallien kyseenalaistamisesta. On uskallettava astua epämukavuusalueelle ja kokeiltava rohkeasti uusia tekemisen tapoja”, Sari Forsman-Hugg kannustaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korosti osaamisverkoston käynnistyessä maatilayritysten kilpailukyvyn parantamisen olevan yksi hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita: ”Ruuantuotanto on tulevaisuuden ala. AgriHubi on askel kohti älymaataloutta, jossa meillä on kaikki edellytykset olla maailman huipulla.”

AgriHubi-verkoston toimintaa koordinoi sen alkuvaiheessa Luonnonvarakeskus (Luke). Verkoston tueksi on perustettu ohjausryhmä, joka edustaa laajasti alan toimijoita ja sidosryhmiä: maatilayritykset ja tuottajajärjestöt, luonnonvara-alan oppilaitokset, neuvontaorganisaatiot, tutkimus, elintarvikealan yritykset, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.


Lisätietoa

Sari Forsman-Hugg, AgriHubin koordinaattori, etunimi.sukunimi(at)luke.fi
MMM:n ja Luken yhteinen tiedote 20.1.2021
Osaamisverkosto AgriHubi käynnistyy maatilayritysten menestymisen tueksi