$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Kiertoon! Biomassojen paikallisesta kierrosta uutta työtä ja energiaa

Kaustisen seutukunnan hallinnoima Kiertoon! -hanke etsii uusia, toteuttamiskelpoisia toimintamalleja maaseudun elinkeinojen murrokseen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä hiiltä nopeasti sitovina energiabiomassan kasvualustoina. Samalla pyritään edistämään energiabiomassan ja turkislannan yhteiskäyttöä biokaasun raaka-aineena, sekä hiilen ja ravinteiden myöhemmän jatkokäytön suunnittelua.

Lue lisää hankesivuilta ja Yle Pohjanmaanuutisista.